0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [сорок п’ять] [sorok pʺyatʹ]

41

[एकेचाळीस]

41

[एकेचाळीस]

41

[एकेचाळीस]

97

[सत्याण्णव]

97

[सत्याण्णव]

97

[सत्याण्णव]

78

[अठ्ठ्याहत्तर]

78

[अठ्ठ्याहत्तर]

78

[अठ्ठ्याहत्तर]

45

[पंचेचाळीस]

45

[पंचेचाळीस]

45

[पंचेचाळीस]

-
41
[сорок один]
[sorok odyn]
[एकेचाळीस]
[Ēkēcāḷīsa]
-
97
[дев’яносто сім]
[devʺyanosto sim]
[सत्याण्णव]
[Satyāṇṇava]
-
78
[сімдесят вісім]
[simdesyat visim]
[अठ्ठ्याहत्तर]
[Aṭhṭhyāhattara]
-
45
[сорок п’ять]
[sorok pʺyatʹ]
[पंचेचाळीस]
[Pan̄cēcāḷīsa]