0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [بارہ]‬

‫12

[बारा]

‫12

[बारा]

‫12

[बारा]

‫10

[दहा]

‫10

[दहा]

‫10

[दहा]

‫87

[सत्त्याऐंशी]

‫87

[सत्त्याऐंशी]

‫87

[सत्त्याऐंशी]

‫80

[ऐंशी]

‫80

[ऐंशी]

‫80

[ऐंशी]

-
‫12
[بارہ]‬
[बारा]
[Bārā]
-
‫10
[دس]‬
[दहा]
[Dahā]
-
‫87
[ستاسی]‬
[सत्त्याऐंशी]
[Sattyā'ainśī]
-
‫80
[اسّی]‬
[ऐंशी]
[Ainśī]