0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [پینسٹھ]‬

‫61

[एकसष्ट]

‫61

[एकसष्ट]

‫61

[एकसष्ट]

‫65

[पासष्ट]

‫65

[पासष्ट]

‫65

[पासष्ट]

‫87

[सत्त्याऐंशी]

‫87

[सत्त्याऐंशी]

‫87

[सत्त्याऐंशी]

‫86

[शाऐंशी]

‫86

[शाऐंशी]

‫86

[शाऐंशी]

-
‫61
[اکسٹھ]‬
[एकसष्ट]
[Ēkasaṣṭa]
-
‫65
[پینسٹھ]‬
[पासष्ट]
[Pāsaṣṭa]
-
‫87
[ستاسی]‬
[सत्त्याऐंशी]
[Sattyā'ainśī]
-
‫86
[چھیاسی]‬
[शाऐंशी]
[Śā'ainśī]