0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [八十五] [Bāshíwǔ]

85[八十五]

[पंच्याऐंशी]

85[八十五]

[पंच्याऐंशी]

85[八十五]

[पंच्याऐंशी]

82[八十二]

[ब्याऐंशी]

82[八十二]

[ब्याऐंशी]

82[八十二]

[ब्याऐंशी]

53[五十三]

[त्रेपन्न]

53[五十三]

[त्रेपन्न]

53[五十三]

[त्रेपन्न]

28[二十八]

[अठ्ठावीस]

28[二十八]

[अठ्ठावीस]

28[二十八]

[अठ्ठावीस]

-
85[八十五]
[八十五]
[Bāshíwǔ]
[पंच्याऐंशी]
[Pan̄cyā'ainśī]
-
82[八十二]
[八十二]
[Bāshí'èr]
[ब्याऐंशी]
[Byā'ainśī]
-
53[五十三]
[五十三]
[wǔshísān]
[त्रेपन्न]
[Trēpanna]
-
28[二十八]
[二十八]
[Èrshíbā]
[अठ्ठावीस]
[Aṭhṭhāvīsa]