0

0

Lesetest. Klikk på nummeret: [шейсет и четири] [sheyset i chetiri]

37

[trettisju]

37

[trettisju]

37

[trettisju]

73

[syttitre]

73

[syttitre]

73

[syttitre]

64

[sekstifire]

64

[sekstifire]

64

[sekstifire]

42

[førtito], to og førti

42

[førtito], to og førti

42

[førtito], to og førti

-
37
[трийсет и седем]
[triyset i sedem]
[trettisju]
-
73
[седемдесет и три]
[sedemdeset i tri]
[syttitre]
-
64
[шейсет и четири]
[sheyset i chetiri]
[sekstifire]
-
42
[четирийсет и две]
[chetiriyset i dve]
[førtito], to og førti