0

0

Lesetest. Klikk på nummeret: [syv]

7

[sju]

7

[sju]

7

[sju]

76

[syttiseks]

76

[syttiseks]

76

[syttiseks]

36

[trettiseks]

36

[trettiseks]

36

[trettiseks]

94

[nittifire]

94

[nittifire]

94

[nittifire]

-
7
[syv]
[sju]
-
76
[seksoghalvfjerds]
[syttiseks]
-
36
[seksogtredive]
[trettiseks]
-
94
[fireoghalvfems]
[nittifire]