0

0

Lesetest. Klikk på nummeret: [שישים וחמש]‬ [shishim w'xamesh]

‫96

[nittiseks]

‫96

[nittiseks]

‫96

[nittiseks]

‫77

[syttisju]

‫77

[syttisju]

‫77

[syttisju]

‫65

[sekstifem]

‫65

[sekstifem]

‫65

[sekstifem]

‫7

[sju]

‫7

[sju]

‫7

[sju]

-
‫96
[תשעים ושש]‬
[tish'im w'shesh]
[nittiseks]
-
‫77
[שבעים ושבע]‬
[shiv'im w'sheva]
[syttisju]
-
‫65
[שישים וחמש]‬
[shishim w'xamesh]
[sekstifem]
-
‫7
[שבע]‬
[sheva]
[sju]