0

0

Lesetest. Klikk på nummeret: [ცხრამეტი] [tskhramet'i]

49

[førtini / ni og førti]

49

[førtini / ni og førti]

49

[førtini / ni og førti]

19

[nitten]

19

[nitten]

19

[nitten]

74

[syttifire]

74

[syttifire]

74

[syttifire]

12

[tolv]

12

[tolv]

12

[tolv]

-
49
[ორმოცდაცხრა]
[ormotsdatskhra]
[førtini / ni og førti]
-
19
[ცხრამეტი]
[tskhramet'i]
[nitten]
-
74
[სამოცდათოთხმეტი]
[samotsdatotkhmet'i]
[syttifire]
-
12
[თორმეტი]
[tormet'i]
[tolv]