0

0

Lesetest. Klikk på nummeret: [шеесет и еден] [shyeyesyet i yedyen]

61

[sekstiein / ein og seksti]

61

[sekstiein / ein og seksti]

61

[sekstiein / ein og seksti]

55

[femtifem]

55

[femtifem]

55

[femtifem]

72

[syttito]

72

[syttito]

72

[syttito]

39

[trettini]

39

[trettini]

39

[trettini]

-
61
[шеесет и еден]
[shyeyesyet i yedyen]
[sekstiein / ein og seksti]
-
55
[педесет и пет]
[pyedyesyet i pyet]
[femtifem]
-
72
[седумдесет и два]
[syedoomdyesyet i dva]
[syttito]
-
39
[триесет и девет]
[triyesyet i dyevyet]
[trettini]