0

0

Lesetest. Klikk på nummeret: [drieënzestig]

63

[sekstitre]

63

[sekstitre]

63

[sekstitre]

12

[tolv]

12

[tolv]

12

[tolv]

35

[trettifem]

35

[trettifem]

35

[trettifem]

78

[syttiåtte]

78

[syttiåtte]

78

[syttiåtte]

-
63
[drieënzestig]
[sekstitre]
-
12
[twaalf]
[tolv]
-
35
[vijfendertig]
[trettifem]
-
78
[achtenzeventig]
[syttiåtte]