0

0

Lesetest. Klikk på nummeret: [noventa e oito]

38

[trettiåtte]

38

[trettiåtte]

38

[trettiåtte]

33

[trettitre]

33

[trettitre]

33

[trettitre]

5

[fem]

5

[fem]

5

[fem]

98

[nittiåtte]

98

[nittiåtte]

98

[nittiåtte]

-
38
[trinta e oito]
[trettiåtte]
-
33
[trinta e três]
[trettitre]
-
5
[cinco]
[fem]
-
98
[noventa e oito]
[nittiåtte]