0

0

Lesetest. Klikk på nummeret: [สามสิบ]

42

[førtito], to og førti

42

[førtito], to og førti

42

[førtito], to og førti

24

[tjuefire]

24

[tjuefire]

24

[tjuefire]

30

[tretti - tredve]

30

[tretti - tredve]

30

[tretti - tredve]

97

[nittisju / sju og nitti]

97

[nittisju / sju og nitti]

97

[nittisju / sju og nitti]

-
42
[สี่สิบสอง]
[førtito], to og førti
-
24
[ยี่สิบสี่]
[tjuefire]
-
30
[สามสิบ]
[tretti - tredve]
-
97
[เก้าสิบเจ็ด]
[nittisju / sju og nitti]