0

0

Lesetest. Klikk på nummeret: [tri]

3

[tre]

3

[tre]

3

[tre]

30

[tretti]

30

[tretti]

30

[tretti]

16

[seksten]

16

[seksten]

16

[seksten]

12

[tolv]

12

[tolv]

12

[tolv]

-
3
[tri]
[tre]
-
30
[trideset]
[tretti]
-
16
[šesnaest]
[seksten]
-
12
[dvanaest]
[tolv]