0

0

Lesetest. Klikk på nummeret: [seventy-one]

71

[syttien]

71

[syttien]

71

[syttien]

48

[førtiåtte]

48

[førtiåtte]

48

[førtiåtte]

55

[femtifem]

55

[femtifem]

55

[femtifem]

7

[sju]

7

[sju]

7

[sju]

-
71
[seventy-one]
[syttien]
-
48
[forty-eight]
[førtiåtte]
-
55
[fifty-five]
[femtifem]
-
7
[seven]
[sju]