0

0

Lesetest. Klikk på nummeret: [fifty-four]

91

[nittien]

91

[nittien]

91

[nittien]

26

[tjueseks]

26

[tjueseks]

26

[tjueseks]

48

[førtiåtte]

48

[førtiåtte]

48

[førtiåtte]

54

[femtifire]

54

[femtifire]

54

[femtifire]

-
91
[ninety-one]
[nittien]
-
26
[twenty-six]
[tjueseks]
-
48
[forty-eight]
[førtiåtte]
-
54
[fifty-four]
[femtifire]