0

0

Lesetest. Klikk på nummeret: [kvardek sep]

39

[trettini]

39

[trettini]

39

[trettini]

54

[femtifire]

54

[femtifire]

54

[femtifire]

100

[hundre]

100

[hundre]

100

[hundre]

47

[førtisju]

47

[førtisju]

47

[førtisju]

-
39
[tridek naŭ]
[trettini]
-
54
[kvindek kvar]
[femtifire]
-
100
[cent]
[hundre]
-
47
[kvardek sep]
[førtisju]