0

0

Lesetest. Klikk på nummeret: [kahdeksan]

8

[åtte]

8

[åtte]

8

[åtte]

40

[førti]

40

[førti]

40

[førti]

4

[fire]

4

[fire]

4

[fire]

10

[ti]

10

[ti]

10

[ti]

-
8
[kahdeksan]
[åtte]
-
40
[neljäkymmentä]
[førti]
-
4
[neljä]
[fire]
-
10
[kymmenen]
[ti]