0

0

Lesetest. Klikk på nummeret: [pedeset i osam]

30

[tretti]

30

[tretti]

30

[tretti]

18

[atten]

18

[atten]

18

[atten]

4

[fire]

4

[fire]

4

[fire]

58

[femtiåtte]

58

[femtiåtte]

58

[femtiåtte]

-
30
[trideset]
[tretti]
-
18
[osamnaest]
[atten]
-
4
[četiri]
[fire]
-
58
[pedeset i osam]
[femtiåtte]