0

0

Lesetest. Klikk på nummeret: [lima puluh dua]

52

[femtito]

52

[femtito]

52

[femtito]

37

[trettisju]

37

[trettisju]

37

[trettisju]

9

[ni]

9

[ni]

9

[ni]

100

[hundre]

100

[hundre]

100

[hundre]

-
52
[lima puluh dua]
[femtito]
-
37
[tiga puluh tujuh]
[trettisju]
-
9
[sembilan]
[ni]
-
100
[seratus]
[hundre]