0

0

Lesetest. Klikk på nummeret: [to]

89

[åttini]

89

[åttini]

89

[åttini]

16

[seksten]

16

[seksten]

16

[seksten]

55

[femtifem]

55

[femtifem]

55

[femtifem]

2

[to]

2

[to]

2

[to]

-
89
[åttini]
[åttini]
-
16
[seksten]
[seksten]
-
55
[femtifem]
[femtifem]
-
2
[to]
[to]