0

0

Lesetest. Klikk på nummeret: [noventa e três]

80

[åtti]

80

[åtti]

80

[åtti]

93

[nittitre]

93

[nittitre]

93

[nittitre]

20

[tjue]

20

[tjue]

20

[tjue]

76

[syttiseks]

76

[syttiseks]

76

[syttiseks]

-
80
[oitenta]
[åtti]
-
93
[noventa e três]
[nittitre]
-
20
[vinte]
[tjue]
-
76
[setenta e seis]
[syttiseks]