0

0

Test czytania. Kliknij liczbę: [ثمانيةٍ وتسعون]‬ [thmanyt wataseuna]

‫24

[dwadzieścia cztery]

‫24

[dwadzieścia cztery]

‫24

[dwadzieścia cztery]

‫98

[dziewięćdziesiąt osiem]

‫98

[dziewięćdziesiąt osiem]

‫98

[dziewięćdziesiąt osiem]

‫29

[dwadzieścia dziewięć]

‫29

[dwadzieścia dziewięć]

‫29

[dwadzieścia dziewięć]

‫19

[dziewiętnaście]

‫19

[dziewiętnaście]

‫19

[dziewiętnaście]

-
‫24
[أربع وعشرون]‬
[arabae waeasharuna]
[dwadzieścia cztery]
-
‫98
[ثمانيةٍ وتسعون]‬
[thmanyt wataseuna]
[dziewięćdziesiąt osiem]
-
‫29
[تسعة وعشرون]‬
[tsieat waeashruna]
[dwadzieścia dziewięć]
-
‫19
[تسعة عشر]‬
[tsieat eashr]
[dziewiętnaście]