0

0

Test czytania. Kliknij liczbę: [quaranta-u]

79

[siedemdziesiąt dziewięć]

79

[siedemdziesiąt dziewięć]

79

[siedemdziesiąt dziewięć]

41

[czterdzieści jeden]

41

[czterdzieści jeden]

41

[czterdzieści jeden]

80

[osiemdziesiąt]

80

[osiemdziesiąt]

80

[osiemdziesiąt]

51

[pięćdziesiąt jeden]

51

[pięćdziesiąt jeden]

51

[pięćdziesiąt jeden]

-
79
[setanta-nou]
[siedemdziesiąt dziewięć]
-
41
[quaranta-u]
[czterdzieści jeden]
-
80
[vuitanta]
[osiemdziesiąt]
-
51
[cinquanta-u]
[pięćdziesiąt jeden]