0

0

Test czytania. Kliknij liczbę: [devadesát jedna]

7

[siedem]

7

[siedem]

7

[siedem]

9

[dziewięć]

9

[dziewięć]

9

[dziewięć]

91

[dziewięćdziesiąt jeden]

91

[dziewięćdziesiąt jeden]

91

[dziewięćdziesiąt jeden]

79

[siedemdziesiąt dziewięć]

79

[siedemdziesiąt dziewięć]

79

[siedemdziesiąt dziewięć]

-
7
[sedm]
[siedem]
-
9
[devět]
[dziewięć]
-
91
[devadesát jedna]
[dziewięćdziesiąt jeden]
-
79
[sedmdesát devět]
[siedemdziesiąt dziewięć]