0

0

Test czytania. Kliknij liczbę: [šest]

56

[pięćdziesiąt sześć]

56

[pięćdziesiąt sześć]

56

[pięćdziesiąt sześć]

52

[pięćdziesiąt dwa]

52

[pięćdziesiąt dwa]

52

[pięćdziesiąt dwa]

6

[sześć]

6

[sześć]

6

[sześć]

15

[piętnaście]

15

[piętnaście]

15

[piętnaście]

-
56
[padesát šest]
[pięćdziesiąt sześć]
-
52
[padesát dva]
[pięćdziesiąt dwa]
-
6
[šest]
[sześć]
-
15
[patnáct]
[piętnaście]