0

0

Test czytania. Kliknij liczbę: [εξήντα επτά] [exḗnta eptá]

94

[dziewięćdziesiąt cztery]

94

[dziewięćdziesiąt cztery]

94

[dziewięćdziesiąt cztery]

9

[dziewięć]

9

[dziewięć]

9

[dziewięć]

67

[sześćdziesiąt siedem]

67

[sześćdziesiąt siedem]

67

[sześćdziesiąt siedem]

68

[sześćdziesiąt osiem]

68

[sześćdziesiąt osiem]

68

[sześćdziesiąt osiem]

-
94
[ενενήντα τέσσερα]
[enenḗnta téssera]
[dziewięćdziesiąt cztery]
-
9
[εννέα]
[ennéa]
[dziewięć]
-
67
[εξήντα επτά]
[exḗnta eptá]
[sześćdziesiąt siedem]
-
68
[εξήντα οκτώ]
[exḗnta oktṓ]
[sześćdziesiąt osiem]