0

0

Test czytania. Kliknij liczbę: [seventy-one]

74

[siedemdziesiąt cztery]

74

[siedemdziesiąt cztery]

74

[siedemdziesiąt cztery]

20

[dwadzieścia]

20

[dwadzieścia]

20

[dwadzieścia]

15

[piętnaście]

15

[piętnaście]

15

[piętnaście]

71

[siedemdziesiąt jeden]

71

[siedemdziesiąt jeden]

71

[siedemdziesiąt jeden]

-
74
[seventy-four]
[siedemdziesiąt cztery]
-
20
[twenty]
[dwadzieścia]
-
15
[fifteen]
[piętnaście]
-
71
[seventy-one]
[siedemdziesiąt jeden]