0

0

Test czytania. Kliknij liczbę: [אחת]‬ [axat]

‫1

[jeden]

‫1

[jeden]

‫1

[jeden]

‫78

[siedemdziesiąt osiem]

‫78

[siedemdziesiąt osiem]

‫78

[siedemdziesiąt osiem]

‫24

[dwadzieścia cztery]

‫24

[dwadzieścia cztery]

‫24

[dwadzieścia cztery]

‫47

[czterdzieści siedem]

‫47

[czterdzieści siedem]

‫47

[czterdzieści siedem]

-
‫1
[אחת]‬
[axat]
[jeden]
-
‫78
[שבעים ושמונה]‬
[shiv'im ushmoneh]
[siedemdziesiąt osiem]
-
‫24
[עשרים וארבע]‬
[essrim w'arva]
[dwadzieścia cztery]
-
‫47
[ארבעים ושבע]‬
[arba'im w'sheva]
[czterdzieści siedem]