0

0

Test czytania. Kliknij liczbę: [छियानवे] [chhiyaanave]

९१

[dziewięćdziesiąt jeden]

९१

[dziewięćdziesiąt jeden]

९१

[dziewięćdziesiąt jeden]

९६

[dziewięćdziesiąt sześć]

९६

[dziewięćdziesiąt sześć]

९६

[dziewięćdziesiąt sześć]

८८

[osiemdziesiąt osiem]

८८

[osiemdziesiąt osiem]

८८

[osiemdziesiąt osiem]

१४

[czternaście]

१४

[czternaście]

१४

[czternaście]

-
९१
[इक्यानवे]
[ikyaanave]
[dziewięćdziesiąt jeden]
-
९६
[छियानवे]
[chhiyaanave]
[dziewięćdziesiąt sześć]
-
८८
[अठ्ठासी]
[aththaasee]
[osiemdziesiąt osiem]
-
१४
[चौदह]
[chaudah]
[czternaście]