0

0

Test czytania. Kliknij liczbę: [երեսունչորս] [yeresunch’vors]

39

[trzydzieści dziewięć]

39

[trzydzieści dziewięć]

39

[trzydzieści dziewięć]

76

[siedemdziesiąt sześć]

76

[siedemdziesiąt sześć]

76

[siedemdziesiąt sześć]

29

[dwadzieścia dziewięć]

29

[dwadzieścia dziewięć]

29

[dwadzieścia dziewięć]

34

[trzydzieści cztery]

34

[trzydzieści cztery]

34

[trzydzieści cztery]

-
39
[երեսունինը]
[yeresuniny]
[trzydzieści dziewięć]
-
76
[յոթանասունվեց]
[yot’anasunvets’]
[siedemdziesiąt sześć]
-
29
[քսանինը]
[k’saniny]
[dwadzieścia dziewięć]
-
34
[երեսունչորս]
[yeresunch’vors]
[trzydzieści cztery]