0

0

Test czytania. Kliknij liczbę: [dois]

80

[osiemdziesiąt]

80

[osiemdziesiąt]

80

[osiemdziesiąt]

17

[siedemnaście]

17

[siedemnaście]

17

[siedemnaście]

2

[dwa]

2

[dwa]

2

[dwa]

72

[siedemdziesiąt dwa]

72

[siedemdziesiąt dwa]

72

[siedemdziesiąt dwa]

-
80
[oitenta]
[osiemdziesiąt]
-
17
[dezassete]
[siedemnaście]
-
2
[dois]
[dwa]
-
72
[setenta e dois]
[siedemdziesiąt dwa]