0

0

Test czytania. Kliknij liczbę: [şaptezeci]

70

[siedemdziesiąt]

70

[siedemdziesiąt]

70

[siedemdziesiąt]

51

[pięćdziesiąt jeden]

51

[pięćdziesiąt jeden]

51

[pięćdziesiąt jeden]

39

[trzydzieści dziewięć]

39

[trzydzieści dziewięć]

39

[trzydzieści dziewięć]

81

[osiemdziesiąt jeden]

81

[osiemdziesiąt jeden]

81

[osiemdziesiąt jeden]

-
70
[şaptezeci]
[siedemdziesiąt]
-
51
[cincizeci şi unu]
[pięćdziesiąt jeden]
-
39
[treizeci şi nouă]
[trzydzieści dziewięć]
-
81
[optzeci şi unu]
[osiemdziesiąt jeden]