0

0

Test czytania. Kliknij liczbę: [pesёdhjetёekatёr]

89

[osiemdziesiąt dziewięć]

89

[osiemdziesiąt dziewięć]

89

[osiemdziesiąt dziewięć]

12

[dwanaście]

12

[dwanaście]

12

[dwanaście]

54

[pięćdziesiąt cztery]

54

[pięćdziesiąt cztery]

54

[pięćdziesiąt cztery]

50

[pięćdziesiąt]

50

[pięćdziesiąt]

50

[pięćdziesiąt]

-
89
[tetёdhjetёenёntё]
[osiemdziesiąt dziewięć]
-
12
[dymbёdhjetё]
[dwanaście]
-
54
[pesёdhjetёekatёr]
[pięćdziesiąt cztery]
-
50
[pesёdhjetё]
[pięćdziesiąt]