0

0

Тест на чтение. Нажми на число: [septyniasdešimt aštuoni]

78

[семьдесят восемь]

78

[семьдесят восемь]

78

[семьдесят восемь]

93

[девяносто три]

93

[девяносто три]

93

[девяносто три]

37

[тридцать семь]

37

[тридцать семь]

37

[тридцать семь]

31

[тридцать один]

31

[тридцать один]

31

[тридцать один]

-
78
[septyniasdešimt aštuoni]
[семьдесят восемь]
[semʹdesyat vosemʹ]
-
93
[devyniasdešimt trys]
[девяносто три]
[devyanosto tri]
-
37
[trisdešimt septyni]
[тридцать семь]
[tridtsatʹ semʹ]
-
31
[trisdešimt vienas]
[тридцать один]
[tridtsatʹ odin]