0

0

Тест на чтение. Нажми на число: [şaisprezece]

98

[девяносто восемь]

98

[девяносто восемь]

98

[девяносто восемь]

40

[сорок]

40

[сорок]

40

[сорок]

16

[шестнадцать]

16

[шестнадцать]

16

[шестнадцать]

41

[сорок один]

41

[сорок один]

41

[сорок один]

-
98
[nouăzeci şi opt]
[девяносто восемь]
[devyanosto vosemʹ]
-
40
[patruzeci]
[сорок]
[sorok]
-
16
[şaisprezece]
[шестнадцать]
[shestnadtsatʹ]
-
41
[patruzeci şi unu]
[сорок один]
[sorok odin]