0

0

Reading test. Click the number: [twaalf]

71

[sedemdesiatjeden]

71

[sedemdesiatjeden]

71

[sedemdesiatjeden]

25

[dvadsaťpäť]

25

[dvadsaťpäť]

25

[dvadsaťpäť]

12

[dvanásť]

12

[dvanásť]

12

[dvanásť]

87

[osemdesiatsedem]

87

[osemdesiatsedem]

87

[osemdesiatsedem]

-
71
[een en sewentig]
[sedemdesiatjeden]
-
25
[vyf en twintig]
[dvadsaťpäť]
-
12
[twaalf]
[dvanásť]
-
87
[sewe en tagtig]
[osemdesiatsedem]