0

0

Bralni test. Kliknite na številko: [drieënzeventig]

73

[triinsedemdeset]

73

[triinsedemdeset]

73

[triinsedemdeset]

83

[triinosemdeset]

83

[triinosemdeset]

83

[triinosemdeset]

28

[osemindvajset]

28

[osemindvajset]

28

[osemindvajset]

2

[dva]

2

[dva]

2

[dva]

-
73
[drieënzeventig]
[triinsedemdeset]
-
83
[drieëntachtig]
[triinosemdeset]
-
28
[achtentwintig]
[osemindvajset]
-
2
[twee]
[dva]