0

0

Bralni test. Kliknite na številko: [otuz sekiz]

38

[osemintrideset]

38

[osemintrideset]

38

[osemintrideset]

61

[enainšestdeset]

61

[enainšestdeset]

61

[enainšestdeset]

42

[dvainštirideset]

42

[dvainštirideset]

42

[dvainštirideset]

37

[sedemintrideset]

37

[sedemintrideset]

37

[sedemintrideset]

-
38
[otuz sekiz]
[osemintrideset]
-
61
[altmış bir]
[enainšestdeset]
-
42
[kırk iki]
[dvainštirideset]
-
37
[otuz yedi]
[sedemintrideset]