0

0

Test i të lexuarit. Kliko mbi numrin: [አስራ ስድስት] [āsira sidisiti]

94

[nёntёdhjetёekatёr]

94

[nёntёdhjetёekatёr]

94

[nёntёdhjetёekatёr]

1

[njё]

1

[njё]

1

[njё]

16

[gjashtёmbёdhjetё]

16

[gjashtёmbёdhjetё]

16

[gjashtёmbёdhjetё]

76

[shtatёdhjetёegjashtё]

76

[shtatёdhjetёegjashtё]

76

[shtatёdhjetёegjashtё]

-
94
[ዘጠና አራት]
[zet’ena ārati]
[nёntёdhjetёekatёr]
-
1
[አንድ]
[ānidi]
[njё]
-
16
[አስራ ስድስት]
[āsira sidisiti]
[gjashtёmbёdhjetё]
-
76
[ሰባ ስድስት]
[seba sidisiti]
[shtatёdhjetёegjashtё]