0

0

Test i të lexuarit. Kliko mbi numrin: [seixanta-u]

36

[tridhjetёegjashtё]

36

[tridhjetёegjashtё]

36

[tridhjetёegjashtё]

72

[shtatёdhjetёedy]

72

[shtatёdhjetёedy]

72

[shtatёdhjetёedy]

74

[shtatёdhjetёekatёr]

74

[shtatёdhjetёekatёr]

74

[shtatёdhjetёekatёr]

61

[gjashtёdhjetёenjё]

61

[gjashtёdhjetёenjё]

61

[gjashtёdhjetёenjё]

-
36
[trenta-sis]
[tridhjetёegjashtё]
-
72
[setanta-dos]
[shtatёdhjetёedy]
-
74
[setanta-quatre]
[shtatёdhjetёekatёr]
-
61
[seixanta-u]
[gjashtёdhjetёenjё]