0

0

Test i të lexuarit. Kliko mbi numrin: [osmdesát sedm]

75

[shtatёdhjetёepesё]

75

[shtatёdhjetёepesё]

75

[shtatёdhjetёepesё]

5

[pesё]

5

[pesё]

5

[pesё]

57

[pesёdhjetёeshtatё]

57

[pesёdhjetёeshtatё]

57

[pesёdhjetёeshtatё]

87

[tetёdhjetёeshtatё]

87

[tetёdhjetёeshtatё]

87

[tetёdhjetёeshtatё]

-
75
[sedmdesát pět]
[shtatёdhjetёepesё]
-
5
[pět]
[pesё]
-
57
[padesát sedm]
[pesёdhjetёeshtatё]
-
87
[osmdesát sedm]
[tetёdhjetёeshtatё]