0

0

Test i të lexuarit. Kliko mbi numrin: [halvfems]

29

[njёzetenёntё]

29

[njёzetenёntё]

29

[njёzetenёntё]

2

[dy]

2

[dy]

2

[dy]

95

[nёntёdhjetёepesё]

95

[nёntёdhjetёepesё]

95

[nёntёdhjetёepesё]

90

[nёntёdhjetё]

90

[nёntёdhjetё]

90

[nёntёdhjetё]

-
29
[niogtyve]
[njёzetenёntё]
-
2
[to]
[dy]
-
95
[femoghalvfems]
[nёntёdhjetёepesё]
-
90
[halvfems]
[nёntёdhjetё]