0

0

Test i të lexuarit. Kliko mbi numrin: [εξήντα τρία] [exḗnta tría]

1

[njё]

1

[njё]

1

[njё]

57

[pesёdhjetёeshtatё]

57

[pesёdhjetёeshtatё]

57

[pesёdhjetёeshtatё]

63

[gjashtёdhjetёetre]

63

[gjashtёdhjetёetre]

63

[gjashtёdhjetёetre]

97

[nёntёdhjetёeshtatё]

97

[nёntёdhjetёeshtatё]

97

[nёntёdhjetёeshtatё]

-
1
[ένα]
[éna]
[njё]
-
57
[πενήντα επτά]
[penḗnta eptá]
[pesёdhjetёeshtatё]
-
63
[εξήντα τρία]
[exḗnta tría]
[gjashtёdhjetёetre]
-
97
[ενενήντα επτά]
[enenḗnta eptá]
[nёntёdhjetёeshtatё]