0

0

Test i të lexuarit. Kliko mbi numrin: [thirty-two]

39

[tridhjetёenёntё]

39

[tridhjetёenёntё]

39

[tridhjetёenёntё]

11

[njёmbёdhjetё]

11

[njёmbёdhjetё]

11

[njёmbёdhjetё]

99

[nёntёdhjetёenёntё]

99

[nёntёdhjetёenёntё]

99

[nёntёdhjetёenёntё]

32

[tridhjetёedy]

32

[tridhjetёedy]

32

[tridhjetёedy]

-
39
[thirty-nine]
[tridhjetёenёntё]
-
11
[eleven]
[njёmbёdhjetё]
-
99
[ninety-nine]
[nёntёdhjetёenёntё]
-
32
[thirty-two]
[tridhjetёedy]