0

0

Test i të lexuarit. Kliko mbi numrin: [sixteen]

31

[tridhjetёenjё]

31

[tridhjetёenjё]

31

[tridhjetёenjё]

90

[nёntёdhjetё]

90

[nёntёdhjetё]

90

[nёntёdhjetё]

16

[gjashtёmbёdhjetё]

16

[gjashtёmbёdhjetё]

16

[gjashtёmbёdhjetё]

69

[gjashtёdhjetёenёntё]

69

[gjashtёdhjetёenёntё]

69

[gjashtёdhjetёenёntё]

-
31
[thirty-one]
[tridhjetёenjё]
-
90
[ninety]
[nёntёdhjetё]
-
16
[sixteen]
[gjashtёmbёdhjetё]
-
69
[sixty-nine]
[gjashtёdhjetёenёntё]