0

0

Test i të lexuarit. Kliko mbi numrin: [one hundred]

100

[njёqind]

100

[njёqind]

100

[njёqind]

90

[nёntёdhjetё]

90

[nёntёdhjetё]

90

[nёntёdhjetё]

2

[dy]

2

[dy]

2

[dy]

34

[tridhjetёekatёr]

34

[tridhjetёekatёr]

34

[tridhjetёekatёr]

-
100
[one hundred]
[njёqind]
-
90
[ninety]
[nёntёdhjetё]
-
2
[two]
[dy]
-
34
[thirty-four]
[tridhjetёekatёr]