0

0

Test i të lexuarit. Kliko mbi numrin: [tridek unu]

83

[tetёdhjetёetre]

83

[tetёdhjetёetre]

83

[tetёdhjetёetre]

40

[dyzet]

40

[dyzet]

40

[dyzet]

31

[tridhjetёenjё]

31

[tridhjetёenjё]

31

[tridhjetёenjё]

84

[tetёdhjetёekatёr]

84

[tetёdhjetёekatёr]

84

[tetёdhjetёekatёr]

-
83
[okdek tri]
[tetёdhjetёetre]
-
40
[kvardek]
[dyzet]
-
31
[tridek unu]
[tridhjetёenjё]
-
84
[okdek kvar]
[tetёdhjetёekatёr]