0

0

Test i të lexuarit. Kliko mbi numrin: [setenta y seis]

22

[njёzetedy]

22

[njёzetedy]

22

[njёzetedy]

65

[gjashtёdhjetёepesё]

65

[gjashtёdhjetёepesё]

65

[gjashtёdhjetёepesё]

76

[shtatёdhjetёegjashtё]

76

[shtatёdhjetёegjashtё]

76

[shtatёdhjetёegjashtё]

12

[dymbёdhjetё]

12

[dymbёdhjetё]

12

[dymbёdhjetё]

-
22
[veintidós]
[njёzetedy]
-
65
[sesenta y cinco]
[gjashtёdhjetёepesё]
-
76
[setenta y seis]
[shtatёdhjetёegjashtё]
-
12
[doce]
[dymbёdhjetё]