0

0

Test i të lexuarit. Kliko mbi numrin: [پنج]‬ [panj]

‫34

[tridhjetёekatёr]

‫34

[tridhjetёekatёr]

‫34

[tridhjetёekatёr]

‫88

[tetёdhjetёetetё]

‫88

[tetёdhjetёetetё]

‫88

[tetёdhjetёetetё]

‫9

[nёntё]

‫9

[nёntё]

‫9

[nёntё]

‫5

[pesё]

‫5

[pesё]

‫5

[pesё]

-
‫34
[سی و چهار]‬
[see-o-cha-hâr]
[tridhjetёekatёr]
-
‫88
[هشتاد و هشت]‬
[hashtâd-o-hasht]
[tetёdhjetёetetё]
-
‫9
[نه]‬
[noh]
[nёntё]
-
‫5
[پنج]‬
[panj]
[pesё]