0

0

Test i të lexuarit. Kliko mbi numrin: [seitsemänkymmentä]

70

[shtatёdhjetё]

70

[shtatёdhjetё]

70

[shtatёdhjetё]

30

[tridhjetё]

30

[tridhjetё]

30

[tridhjetё]

1

[njё]

1

[njё]

1

[njё]

45

[dyzetёepesё]

45

[dyzetёepesё]

45

[dyzetёepesё]

-
70
[seitsemänkymmentä]
[shtatёdhjetё]
-
30
[kolmekymmentä]
[tridhjetё]
-
1
[yksi]
[njё]
-
45
[neljäkymmentäviisi]
[dyzetёepesё]