0

0

Test i të lexuarit. Kliko mbi numrin: [quatre-vingt-quatorze]

42

[dyzetёedy]

42

[dyzetёedy]

42

[dyzetёedy]

31

[tridhjetёenjё]

31

[tridhjetёenjё]

31

[tridhjetёenjё]

9

[nёntё]

9

[nёntё]

9

[nёntё]

94

[nёntёdhjetёekatёr]

94

[nёntёdhjetёekatёr]

94

[nёntёdhjetёekatёr]

-
42
[quarante-deux]
[dyzetёedy]
-
31
[trente et un]
[tridhjetёenjё]
-
9
[neuf]
[nёntё]
-
94
[quatre-vingt-quatorze]
[nёntёdhjetёekatёr]