0

0

Test i të lexuarit. Kliko mbi numrin: [devedeset i četiri]

94

[nёntёdhjetёekatёr]

94

[nёntёdhjetёekatёr]

94

[nёntёdhjetёekatёr]

88

[tetёdhjetёetetё]

88

[tetёdhjetёetetё]

88

[tetёdhjetёetetё]

83

[tetёdhjetёetre]

83

[tetёdhjetёetre]

83

[tetёdhjetёetre]

34

[tridhjetёekatёr]

34

[tridhjetёekatёr]

34

[tridhjetёekatёr]

-
94
[devedeset i četiri]
[nёntёdhjetёekatёr]
-
88
[osamdeset i osam]
[tetёdhjetёetetё]
-
83
[osamdeset i tri]
[tetёdhjetёetre]
-
34
[trideset i četiri]
[tridhjetёekatёr]