0

0

Test i të lexuarit. Kliko mbi numrin: [hetvenegy]

35

[tridhjetёepesё]

35

[tridhjetёepesё]

35

[tridhjetёepesё]

71

[shtatёdhjetёenjё]

71

[shtatёdhjetёenjё]

71

[shtatёdhjetёenjё]

13

[trembёdhjetё]

13

[trembёdhjetё]

13

[trembёdhjetё]

33

[tridhjetёetre]

33

[tridhjetёetre]

33

[tridhjetёetre]

-
35
[harmincöt]
[tridhjetёepesё]
-
71
[hetvenegy]
[shtatёdhjetёenjё]
-
13
[tizenhárom]
[trembёdhjetё]
-
33
[harminchárom]
[tridhjetёetre]